Κατάλογος Αποφοίτων Ακαδημαϊκού έτους 2012 / 2013

ΕπώνυμοΌνομαΣυνδέσειςΗμερ. ΟρκΑκ. Έτος Ορκ.
ΒΟΛΙΩΤΗΜΑΡΙΑΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ11/7/20122012-2013
ΜΙΧΤΗΡΑΦΑΕΛΑ11/7/20122012-2013
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΙΟΡΔΑΝΑΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ11/7/20122012-2013
ΠΑΥΛΙΔΗΣΠΕΤΡΟΣΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ11/7/20122012-2013
ΑΝΔΡΕΟΥΑΝΔΡΟΜΑΧΗ-ΑΝΝΑ4/16/20132012-2013
ΓΡΙΒΑΕΛΕΝΗ4/16/20132012-2013
ΔΑΜΟΤΣΙΔΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑ4/16/20132012-2013
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ4/16/20132012-2013
ΚΟΥΡΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ4/16/20132012-2013
ΜΙΧΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΙΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ4/16/20132012-2013
SIMONNAUMSIMON NAUM7/10/20132012-2013
ΑΡΝΙΔΟΥΕΡΜΙΟΝΗ7/10/20132012-2013
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣ7/10/20132012-2013
ΒΛΑΧΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ7/10/20132012-2013
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣΑΝΔΡΕΑΣΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ7/10/20132012-2013
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΕΥΔΟΚΙΑ7/10/20132012-2013
ΓΕΩΡΓΙΛΕΑΜΑΡΙΑ7/10/20132012-2013
ΓΟΥΛΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ7/10/20132012-2013
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7/10/20132012-2013
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΟΡΕΣΤΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ7/10/20132012-2013
ΔΙΠΛΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ7/10/20132012-2013
ΖΑΖΟΣΑΧΙΛΛΕΙΟΣ7/10/20132012-2013
ΚΑΠΠΑΑΝΝΑΚΑΠΠΑ ΑΝΝΑ7/10/20132012-2013
ΚΑΨΑΛΗΑΝΤΙΓΟΝΗΚΑΨΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ7/10/20132012-2013
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥΕΛΕΝΗ7/10/20132012-2013
ΚΕΦΑΛΑΣΜΙΝΩΣ7/10/20132012-2013
ΚΟΖΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣ7/10/20132012-2013
ΚΟΡΩΝΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ7/10/20132012-2013
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΠΙΤΖΑΡΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ7/10/20132012-2013
ΚΥΡΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ7/10/20132012-2013
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7/10/20132012-2013
ΜΗΤΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ7/10/20132012-2013
ΜΟΝΑΧΟΥΑΝΤΙΓΟΝΗΜΟΝΑΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ7/10/20132012-2013
ΜΠΟΖΙΝΗΑΜΑΛΙΑ7/10/20132012-2013
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ7/10/20132012-2013
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ7/10/20132012-2013
ΠΡΑΠΑΜΑΡΙΑΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ7/10/20132012-2013
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ7/10/20132012-2013
ΣΙΓΑΛΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΙΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ7/10/20132012-2013
ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ7/10/20132012-2013
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥΤΑΤΙΑΝΗ7/10/20132012-2013
ΤΡΑΠΤΣΙΩΝΗΟΛΓΑΤΡΑΠΤΣΙΩΝΗ ΟΛΓΑ7/10/20132012-2013
ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ7/10/20132012-2013
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ7/10/20132012-2013
ΧΑΤΖΗΓΕΣΘΗΜΑΝΗ7/10/20132012-2013
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥΝΑΤΑΛΙΑΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ7/10/20132012-2013
ΧΡΥΣΟΣΤΑΛΗΜΑΡΙΑΧΡΥΣΟΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ7/10/20132012-2013