Θεωρητικά Μαθήματα

Η οργάνωση των θεωρητικών μαθημάτων σκοπό έχει να προσφέρει στους φοιτητές/τριες θεωρητικές γνώσεις που θα υποστηρίξουν την παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου. Τα μαθήματα χωρίζονται σε Υποχρεωτικά και Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά και αντιστοιχούν σε διαφορετικά πεδία των επιστημών της τέχνης και του πολιτισμού, όπως μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης και Αρχιτεκτονικής που καλύπτουν διαχρονικά τις εκφάνσεις των τεχνών στον διεθνή και ελληνικό χώρο. Για τη θεωρητική κατάρτιση και την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με θέματα που που αφορούν τους θεσμούς στο χώρο της τέχνης περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μαθήματα Φιλοσοφίας, Αισθητικής, Θεωρίας της Τέχνης, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Μουσειολογίας, Μουσειοπαιδαγωγικής και Πολιτισμικής Διαχείρισης. Βασική κατηγορία των Θεωρητικών Μαθημάτων αποτελούν τα μαθήματα της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας τα οποία μαζί με την Πρακτική Άσκηση προετοιμάζουν τους/τις φοιτητές/τριες για τη διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μαθήματα Θεωρητικά Υποχρεωτικά

 

Θ.021 Ευρωπαϊκή τέχνη 19ος – 20ος 1ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.007 Ιστορία της Τέχνης 7: Ελληνική Τέχνη 18ου – 19ου αιώνα 3ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.008 Ιστορία της Τέχνης 8: Ελληνική Τέχνη 20ου αιώνα – Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη 4ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.027 Από την Τέχνη της Αρχαιότητας στη Μεσαιωνική Τέχνη 5ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.022 Τέχνη της Αναγέννησης και του Μπαρόκ 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.026 Μεταπολεμικά Κινήματα 8ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.009 Φιλοσοφία -Αισθητική 7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.010 Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική και Πολιτισμική Διαχείριση 8ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.011 Παιδαγωγική Ι 2ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.012 Διδακτική της Ιστορίας της Τέχνης 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Θ.013 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών 4ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση
ΠΑ.1 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση Ι 7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
ΠΑ.2 Διδακτική Μεθοδολογία – Πρακτική Άσκηση ΙΙ 8ο εξ εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

 

Μαθήματα Θεωρητικά Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά

Ο κατάλογος των Θεωρητικών μαθημάτων Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών διαφοροποιείται κάθε έτος και στην αρχή του εαρινού και του χειμερινού εξαμήνου ανακοινώνεται ποια μαθήματα προσφέρονται. Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός.

Επθ.02 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 30 , 50, 7o εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.03 Ιστορία Βιομηχανικού Σχεδιασμού 30, 5ο , 7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.04 Χώρος και Αρχιτεκτονική 3ο, 50, 70 εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.06 Θεωρία της Τέχνης – Κοινωνιολογία της Τέχνης 3ο, 50,70εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.07 Δημιουργική Γραφή 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.51 Εισαγωγή στην Ιστορία του βιβλίου 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.018 Πολιτική και Τέχνη 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.019 Λαϊκή Τέχνη 5ο, 7ο, εξ 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.39 Τέχνη και Κοινωνία 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ. 29 Θεωρίες και Ιδεολογίες
για την Αρχιτεκτονική του Μέλλοντος
3ο, 50,70 εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.

Μαθήματα που προσφέρονται από την Παιδαγωγική Σχολή για το ακαδ. έτος 2013/2014

0511 Πολιτική Κουλτούρα και Εκπαιδευτική Πολιτική 3ο ,5ο ,7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
0303Ε Πολιτική Φιλοσοφία και Παιδεία 3ο ,5ο ,7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.52 Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 3ο,5ο ,7ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
Επθ.43 Θέματα. Ιστορίας και Πολιτισμού 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
0715Ε Εκπαιδευτική Πολιτική και Δικαιώματα 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.
0716E Εκπαιδευτική Πολιτική και Φύλο 6ο εξ. 3 Ω.Δ. 4 Π.Μ.