Μαθήματα Εργαστηρίων Εφαρμοσμένων Τεχνών

Οι Εφαρμοσμένες Τέχνες οργανώθηκαν στα εξής εργαστήρια:

Α) Ψηφιακών Τεχνών

Β) Εκκλησιαστικών Τεχνών

Γ) Διακοσμητικής

 

Η ανάπτυξη των Εργαστηρίων των Εφαρμοσμένων Τεχνών θα γίνει σταδιακά και κάθε εξάμηνο θα

ανακοινώνονται τα αντικείμενα που πρόκειται να διδαχθούν.

Τα μαθήματα της κατηγορίας αυτής οργανώνονται ως εξής σε μαθήματα :

1. Μαθήματα Εισαγωγικού Κύκλου Εργαστηρίων (τρία εξάμηνα)

2. Μαθήματα Κατεύθυνσης (πέντε εξάμηνα)

3. Μαθήματα Διπλωματικής Εργασίας (δύο εξάμηνα)