Θεωρητικά -Εργαστηριακά Μαθήματα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα μαθήματα αυτά χωρίζονται σε Υποχρεωτικά και Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά. Τα μαθήματα αυτά προέρχονται από επιστημονικά πεδία όπως Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Θεωρίες και Εφαρμογές των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και από διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με τις εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες και υποστηρίζουν τα μαθήματα των Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Εργαστηρίων.

Μαθήματα Θεωρητικά -Εργαστηριακά Υποχρεωτικά

 • Γραμμικό Σχέδιο
 • Προοπτική και Σκιαγραφία
 • Ρυθμολογία
 • Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο

 

Μαθήματα Θεωρητικά -Εργαστηριακά Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά
Ο κατάλογος των Θεωρητικών- Εργαστηριακών μαθημάτων Κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών διαφοροποιείται κάθε έτος και στην αρχή του εαρινού και του χειμερινού εξαμήνου ανακοινώνεται ποια μαθήματα προσφέρονται. Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός.

 • Καλλιτεχνική Ανατομία
 • Χρωματολογία-Σχεδιολογία
 • Εισαγωγή στις Τέχνες Βιβλίου
 • Νέα Μέσα -New media
 • Ψηφιακές Δράσεις σε επιλεγμένους τόπους
 • Περιβαλλοντική τέχνη
 • Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Τέχνη
 • Από την παραστατική στην ανεικονική τέχνη
 • Ανάγλυφο – τεχνικές εικαστικών
 • Η εικαστική ανάγνωση του έργου τέχνης και η αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Performance I
 • Performance IΙ