Εργαστηριακό προσωπικό

Δημήτριος Τούζος

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

τηλ. 2385055260

email: dtouzos@uowm.gr

 

Παπαστάμος Χρήστος

Διοικητικός Υπάλληλος

Υπεύθυνος για τα δίκτυα και τους Η/Υ των κτιρίων του Τμήματος

τηλ. 2385055290

email: cpapastamos@uowm.gr